Gửi tin nhắn
TAKFLY COMMUNICATIONS CO., LTD.
Công ty
Sản phẩm
MPO MTP
WDM MUX DEMUX
Bộ chia tín hiệu sợi quang PLC
Cáp quang
Sợi quang Patchcord
Đuôi cáp quang
bộ chuyển đổi sợi quang
kết nối sợi quang
suy hao sợi quang
Hộp chấm dứt sợi quang
Bảng vá sợi quang
Module thu phát quang
Bộ chuyển đổi sợi quang
Chuyển mạch cáp quang Ethernet
Bộ công cụ sợi quang
PM và các thành phần công suất cao