Trại hè huấn luyện Takfly 2021

September 24, 2021

tin tức mới nhất của công ty về Trại hè huấn luyện Takfly 2021


Để cảm ơn sự làm việc chăm chỉ của bộ phận kinh doanh và bộ phận kỹ thuật, Takfly đã tổ chức Trại huấn luyện mùa hè trong tuần trước.
Thông qua Hội trại huấn luyện này để tăng cường xây dựng đội ngũ của chúng ta, để đội ngũ của chúng ta đoàn kết hơn, vị tha hơn, tràn đầy năng lượng hơn.Mọi người khá thoải mái và vui vẻ trong hoạt động này!